Read more »

คณะทำงาน ITA โรงเรียนใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 44 โรงเรียนเพื่อเป็นโค้ช ให้กับโรงเรียนใน สพป.ชย.1 ในการอัพข้อมูลเว็บโรงเรียน ตามโครงการ ITA โรงเร…

โหลดโพสต์เพิ่ม
ไม่พบผลการค้นหา